CV

Rikus Kieft 

 

» Klik hier voor Projectenoverzicht

     

Ervaring

   

2003 tot heden

 

Kieft Noord, Ondersteuning bij Omgevingsbeleid. (zie projectenoverzicht)

     

2007

 

Wethouder Gemeente Texel

     

2003- 2004

 

directeur a.i. Texel Academie tbv opstartfase

     

2000- 2003

 

senior adviseur bij NovioConsult Nijmegen, vanaf zomer 2001 lid 3-hoofdig managementteam (P&O)

     

1997- 2000

 

Procesmanager bij de VROM-raad

     

1991- 1997

 

Adjunct-secretaris, later waarnemend algemeen secretaris Raad voor het Milieubeheer

     

1989– 1991

 

Communicatieadviseur dienst Milieu en Water en woordvoerder van GS, provincie Utrecht

 

 

 

1984– 1989

 

Hoofd voorlichting en werving bij de Stichting Oecumenische Hulp, Utrecht

 

 

 

1980– 1984

 

Eindredacteur en redactiesecretaris maandblad Kerk en Vrede

 

 

 

tot 1980 

 

Algemeen secretaris Vereniging Kerk en Vrede

     

Opleiding

   

1999

 

mediator natuur, milieu, water en ruimtelijk beleid,
diverse p.r.-, beleids- en managementopleidingen,
Implementation Challenge en I.C-plus, min.VROM

1974

 

Landbouwuniversiteit Wageningen, cultuurtechniek (specialisatiewaterzuivering) met als aanvulling filosofie en natuurbeheer

 

 

 

TREFWOORDEN: gedegen projectleider/interimmanager/procesmanager, rolbewuste bestuursondersteuner, onafhankelijke voorzitter, resultaatgericht met oog voor het proces.

     

Nevenfuncties

   

 

 

 

     

Vanaf 2005 - nov 2012

 

voorzitter Wereldwinkel Texel

2006 - 2008   voorzitter Stichting Behoud Loodsvaartuig Texelstroom

1996 - 2006

 

penningmeester resp. voorzitter Stichting Stoutenburg/Stichting Franciscaans Milieuproject (ecologisch kleinschalig conferentieoord)

1996- nov 2006   bestuurslid (secretaris DB) Stichting Texels Museum (waaronder Ecomare)

Van nov 2006 - dec 2012

 

raadslid Gemeente Texel, vanaf maart 2010 fractievoorzitter

Van mei 2007 - nov 2007   vervanging wethouder wegens ziekte 

Vanaf 2007-dec 2015

 

voorzitter Raad van Commissarissen Coöperatie TexelEnergie U.A.

Vanaf april 2012    lid Rotary Texel

Van dec 2012-mei 2015

 

penningmeester Coöperatieve Duurzame Energie Unie u.a.

Van jan 2014 - okt 2017   voorzitter Zorgcooperatie Texel Samen Beter u.a. (Cooperatie van (eind)gebruikers van zorg)

Vanaf sept 2014

 

lid Raad van Toezicht St. Camphillgemeenschap Maartenhuis Texel, voorzitter vanaf sept 2016

Van jan - okt 2016

 

lid vakjury Koning Willem 1 Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap

 Van okt 2016

 

secretaris, later penningmeester Stichting Salt Farm Foundation

 2018-2019

 2021-

 

 voorzitter RotaryClub Texel

gemeenteraad Texel raadslid GroenLinks tevens fractievoorzitter